ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΟΥΜΟΥΣ ΜΑΤΕΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΡΑΣΑΡΗΣ (ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΙΟΥΜΟΥΣΧΑΝΑΣ)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΙΕΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΝΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΦΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΦΗΣ

                 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΣ
 1. ΕΛΜΑΤΣΟΥΚ ή ΕΡΜΑΤΣΟΥΚ
 2. ΣΑΡΙΚΟΥΖ ΤΗ ΜΑΝΤΙΛΗ
 3. ΣΑΡΙ ΚΟΥΖ
 4. ΚΟΤΣΑΡΙ
 5. ΤΡΙΑ ΤΗ ΚΟΤΣΑΡΙ
 6. ΤΟΥΡΙ
 7. ΛΕΤΣΙ ΛΕΤΣΙΝΑ
 8. ΟΜΑΛ ΚΑΡΣ
 9. ΤΙΚ ΤΡΟΜΑΧΤΟΝ
 10. ΤΙΤΑΡΑ
 11. ΤΡΥΓΩΝΑ ΚΑΡΣ(ΓΟΥΡΟΥΧ)
 12. ΑΡΜΕΓΚΟΝ
 13. ΓΑΙΤΑΝ ή ΑΝΑΠΟΔΟ
 14. ΓΙΑΜΑΤΑΝ
 15. ΚΑΖΑΤΣΚΑ
 16. ΚΙΟΥΡΤΣΑΣ
 17. ΜΟΝΤΖΟΝΟΣ
 18. ΤΑΣ
 19. ΤΗ ΓΙΑΓΜΑΤΑΣ
 20. ΤΟΥΡΝΑΛΑ
 21. ΤΣΑΝΤΖΑΡΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
 1. ΑΝΕΦΟΡΙΤΣΑ ή ΚΙΖΕΛΑ
 2. ΚΑΛΟΝ ΚΟΡΙΤΣ
 3. ΑΠΟ ΠΑΝ ΚΑΙ ΚΑ ή ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΟΝ
 4. ΑΡΜΕΝΙΤ΄ΣΣΑΣ
 5. ΟΜΑΛ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ή ΓΙΑΒΑΣΤΟΝ
 6. ΕΤΑΙΡΕΝ
 7. ΤΡΥΓΩΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
 8. ΤΡΥΓΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
 9. ΚΕΤΣΕΚ ΚΕΤΣΕΚ
 10. ΚΟΥΣΕΡΑ
 11. ΜΗΤΕΡΙΤΣΑ
 12. ΤΙΚ ΜΟΝΟ
 13. ΤΑΜΣΑΡΑ
 14. ΣΑΡΙ ΓΟΥΖ ή ΤΡΙΠΑΤ στα ΙΜΕΡΑ
 15. ΣΑΡΙ ΓΟΥΖ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
 16. ΦΟΥΛΟΥΡ(ΛΑΧΑΝΑ)
 17. ΧΥΤΟΝ
 18. ΓΕΜΟΥΡΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ
 1. ΑΠΟ ΠΑΝ ΚΑΙ ΚΑ
 2. ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΝΤΟΥΜ
 3. ΤΙΖ ΟΜΑΛ
 4. ΤΙΚ ΑΡΓΟΝ
 5. ΧΑΛΑΪ
 6. ΤΣΑΡΑΧΟΤ
 7. ΤΕΡΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΟΥΜΟΥΣ ΜΑΤΕΝ
 1. ΜΑΝΤΗΛΙΑ
 2. ΟΜΑΛ ΔΙΠΛΟΝ
 3. ΤΣΟΥΡΤΟΥΓΟΥΖΟΥΣ
 4. ΤΕΡΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΡΑΣΑΡΗΣ (ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ)
 1. ΤΙΚΙ
 2. ΟΥΤΣΑΪ
 3. ΚΟΥΝΙΧΤΟΝ
 4. ΟΜΑΛΙ
 5. ΤΑΜΣΑΡΑ
 6. ΚΕΛ ΚΙΤ
 7. ΜΑΧΜΟΡ
 8. ΚΟΤΣΑΚΙΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΙΟΥΜΟΥΣΧΑΝΑΣ)
 1. ΓΕΤΙΕΡΕ
 2. ΦΟΝΑ
 3. ΣΑΡΙ ΚΟΥΖ
 4. ΤΙΤΑΡΑ ή ΤΕΤΕΑΓΑΤΣ
 5. ΚΙΟΥΜΟΥΣΧΑΝΑΛΙΔΙΚΟ ή ΜΟΥΖΕΝΙΤΚΟΝ
 6. ΧΑΛΑ ΧΑΛΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
 1. ΛΑΦΡΑΓΚΑ
 2. ΣΑΜΨΟΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΙΕΝΑΣ
 1. ΣΕΡΕΝΙΤΣΑ
 2. ΣΑΡΙΚΟΥΖ
                 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΝΓΙΑΣ
 1. ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΙΚΟ ή ΜΟΣΚΩΦ
                 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΦΡΑΣ
 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΣΑΒΒΑΣ (ΟΣΜΑΝ ΑΓΑΣ)
 2. ΘΑΝΑΤΙ ΛΑΓΓΕΜΑΝ(ΚΙΤΛΑΡ ΟΠΛΑΜΑΣΙ)
 3. ΚΟΡΙΣΙ ΧΟΡΟΝ(ΚΙΤΛΑΡ ΚΑΪΤΕΣΙ)
 4. ΜΑΥΡΟΝ ΠΕΓΑΔ(ΚΑΡΑ ΠΟΥΝΑΡ)
 5. ΜΟΝΟΝ ΧΟΡΟ(ΤΕΚ ΚΑΪΤΕ)
 6. ΣΑΡΙ ΚΟΥΖ
 7. ΣΤΕΝΑ ΔΡΟΜΑΚΙΑ(ΤΑΡΑΤΣΟΥ ΣΟΚΑΚΛΑΡ)
 8. ΤΙΚ ΑΡΓΟΝ
 9. ΤΥΡΦΩΝ
                 ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΦΗ
 1. ΝΤΟΛΜΕ ή ΤΣΟΛΜΕ
 2. ΤΕΜ ΤΕΜΙΡΑΤΑ